Consultanță, asistență juridică și reprezentare atât în fața instanțelor de judecată dar și în fața autorităților administrative în tot ceea ce ține de ramura dreptului civil. După cum este cunoscut, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil în 2011, a reintrat în materia dreptului civil și dreptul comercial, raporturile de drept născute între persoanele juridice purtând denumirea acum de raporturi între profesioniști.

Astfel, în materia dreptului civil cabinetul de avocatură oferă servicii în materia dreptului contractelor civile și între profesioniști, familie (divorț, partaj lichidare regim matrimonial, încredințare copii), succesiuni, drepturi reale de proprietate (revendicări, uzucapiuni) și dezmembrămintele acesteia, drept internațional privat, drepturi de proprietate intelectuală sau arbitraj.

REVENDICĂRI

Dreptul de proprietate a reprezentat și reprezintă în continuare unul dintre pilonii ce susțin construcția juridică la nivel european, iar tocmai pentru acest considerent protejarea acestuia presupune o bună cunoaștere a legislației în domeniu, dar și tenacitate și perseverență din partea noastră, în interesul clientului.

Cabinetul a instrumentat peste 50 de dosare de revendicare, toate soluționate cu succes fie că a fost vorba de restituire în natură, fie în echivalent bănesc prin intermediul ANRP.

DREPTUL PROPRIETĂRȚII INTELECTUALE

Deși dreptul proprietății intelectuale se bucură de o legislație în domeniu încă din anul 1996, pentru multe dintre autoritățile care veghează la protejarea acestui drept necorporal reprezintă încă o necunoscută. Cabinetul a reprezentat cu succes titluari de drepturi de autor care au suferit din pricina încălcării abuzive a creațiilor lor intelectuale.