Una dintre problemele actuale vizează piața muncii, iar efectele ce decurg din litigiile dintre angajator și salariat pot contribui în mod semnificativ la afectarea întregii activități.

Echipa noastră poate asigura, atât angajatorilor, cât și salariaților sprijinul necesar în vederea remedierii problemelor existente. Întotdeauna am considerat că o bună comunicare poate reprezenta soluția ideală în fiecare problema, astfel încât ne recomandăm ca fiind adepții comunicării, colaborarea cu dumneavoastră vizând atât antamarea unor mijloace de soluționare a diferendelor pe cale amiabilă, cât și demersurile judiciare caracteristice fiecărei situații în parte.

Acordăm consultanță clienților noștri în domeniul dreptului muncii, asigurându-le și următoarele servicii:

1. Redactarea, completarea și adaptarea contractelor individuale / colective de muncă în funcție de specificul activităților, dar și de solicitările clientului;

2. Redactarea fișelor de post, stabilirea criteriilor de evaluare, inserarea clauzelor de confidențialitate, precum și cele ce vizează neconcurența;

3. Asistarea în procedurile disciplinare, dar și în procedurile ce trebuie respectate în vederea desfacerii contractelor de muncă;

4. Asistarea și reprezentarea societăților în litigiile cu salariații, precum și cu foștii salariați,atât în fața instanțelor de judecată

5. Asistarea și reprezentarea societăților, cât și a salariaților în procesele penale, serviciile noastre vizând toate etapele procesuale ( urmărire penală, camera preliminară, instanța de judecată);

6. Asistarea și reprezentarea salariaților în litigiile cu angajatorii sau cu foștii angajatori;

7. Consultanță în vederea încheierii altor tipuri de contracte cu persoanele fizice ce facilitează activitatea societăților