Facilități fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor

Până la data de 25 octombrie 2020, contribuabilii care au obligația de a plăti  impozit pe venitul microîntreprinderilor aferent trimestrului al III-lea al anului 2020, încă mai pot beneficia de bonificația de 10%:

Până la data de 25 octombrie 2020, nu sunt datorate dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale care au fost scadente începând cu data de 21 martie 2020

Prin  Ordonanța de Urgență nr. 99/2020, privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene, au fost înlăturate neconcordanțele legislative ce au creat confuzie în rândul contribuabililor plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor cu privire la aplicabilitatea  bonificației de 10%  asupra impozitului datorat.

Întrucât prin  Legea nr. 54/2020, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2020, se făcea referire exclusivă la impozitul pe profit datorat, noile prevederi  au reușit să clarifice orice nelămurire a contribuabililor plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor.

Potrivit textului de lege, toți contribuabilii plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor care își vor achita până la termenul scadent de 25 octombrie 2020, inclusiv, impozitul datorat trimestrial/ plata anticipată trimestrială aferentă trimestrului III al anului 2020, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

Astfel, contribuabilii din această categorie, vor determina impozitul de plată, prin scăderea din impozitul datorat pentru trimestrul al III a bonificației calculate asupra impozitului datorat aceluiași trimestru.

Cu titlu de excepție, cei care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, beneficiază de aceeași bonificație de 10% dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială  dacă efectuează plata  în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv.

Prin urmare și contribuabilii care nu se regăsesc cu plățile la zi, nu datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate până la data de 25 octombrie 2020.

Dacă în forma inițială a textului de lege, reprezentat de Ordonanța de urgență nr. 29/2020, măsura fiscală își înceta aplicabilitatea în termen de 30 de zile de ridicarea stării de urgență, în prezent, potrivit dispozițiilor art. III alin. (1) din  Ordonanța de urgență nr. 90/2020, termenul inițial a fost prorogat până la data de 25 octombrie 2020.

Într-o atare situație, toți cei care se regăsesc în această situație nu sunt considerați a avea obligații fiscale restante până la data limită instituită.